fbpx
Πίσω

Όροι παροχής υπηρεσιών του startADR

Σας καλωσορίζουμε στο startADR και τις υπηρεσίες του

 

Εισαγωγικά

Νόμιμος κάτοχος της παρούσας ιστοσελίδας, μέσω της οποίας παρέχονται οι προσφερόμενες Υπηρεσίες μας («Υπηρεσίες»), είναι η Αστική Μη Κερδοσκοπική Εταιρεία με την επωνυμία «Ινστιτούτο Εναλλακτικής Επίλυσης Διαφορών» και το διακριτικό τίτλο «startADR» («startADR»), η οποία εδρεύει στην Ελλάδα και συγκεκριμένα στην πόλη της Θεσσαλονίκης, επί της οδού 26ης Οκτωβρίου αριθ. 26, Τ.Κ. 54627 και έχει αριθμό ΓΕΜΗ 138384206000.
Σας ενημερώνουμε ότι οφείλετε να διαβάσετε προσεκτικά τους παρόντες όρους χρήσης. Προβαίνοντας σε χρήση των Υπηρεσιών, αποδέχεστε πλήρως τους παρόντες όρους χρήσης του startADR. Επίσης οφείλετε να ενημερώνεστε για τυχόν επικαιροποίηση των όρων χρήσης, αλλά και κάθε πληροφορία, η οποία αφορά τις Υπηρεσίες μας.

 

Γενικοί όροι υπηρεσιών

Οι Υπηρεσίες μας θα πρέπει να χρησιμοποιούνται νόμιμα και καλόπιστα. Κακή χρήση των Υπηρεσιών μας ή κακόπιστη ή καταχρηστική μας δίνει το δικαίωμα να παύσουμε να σας παρέχουμε τις Υπηρεσίες μας, προσωρινά ή οριστικά, χωρίς προηγούμενη προειδοποίησή σας. Καμία αξίωση δεν γεννάτε ή ευθύνη μας για τυχόν ζημία σας.

Οι Υπηρεσίες μας παρέχονται μόνο σε ενήλικες άνω των 18 χρονών με πλήρη δικαιοπρακτική ικανότητα. Οι ανήλικοι εκπροσωπούνται στα συμφέροντά τους μόνο από τους νόμιμους κηδεμόνες τους.

 

Καταγγελίες πλατφόρμας startODR

H πλατφόρμα ODR του startADR παρέχει έναν εναλλακτικό και μη υποχρεωτικό τρόπο επίλυσης για τις διαφορές τις οποίες προβλέπεται. Σε καμία περίπτωση δεν υποκαθιστά τα αρμόδια ελληνικά ή αλλοδαπά Δικαστήρια, Αρχές ή Οργανισμούς. Σε καμία περίπωση δεν υποκαθιστά την υπεύθυνη και ανά συγκεκριμένη περίπτωση νομική συμβουλή, η οποία θα πρέπει να ανηζητείται, ιδίως σε νομικά ζητήματα σύνθετα που τυχόν συνδέονται με διοικητικής, ποινικής ή άλλης φύσης κυρώσεις.

 

Συνδρομές μελών

Μέσω της ηλεκτρονική μας σελίδας μπορείτε να εγγραφείτε μέλος στο startADR. Η εγγραφή σας είναι ετήσια και σας δίνονται δύο επιλογές. Μπορείτε να εγγραφείτε μέλος εντελώς δωρεάν, καθώς και με ετήσια συνδρομή με την προβλεπόμενη επιβάρυνση. Η ανανέωση της εγγραφής στην περίπτωση της δωρεάν συνδρομής θα γίνεται αυτόματα, ενώ στην περίπτωση της premium συνδρομής η ανανέωση θα γίνεται με δική σας ενέργεια, αφού προηγουμένως θα έχετε λάβει σχετική ενημέρωση από εμάς. Σε περίπτωση μη καταβολής της ετήσιας συνδρομής, θα μεταπίπτετε στη δωρεάν συνδρομή. Σε περίπτωση που επιθυμείτε να διαγραφείτε από μέλος μας θα μας ενημερώσετε σχετικά εγγράφως. Για περισσότερες πληροφορίες για τα είδη των συνδρομών, τις τυχόν επιβαρύνεις αλλά και τις παρεχόμενες υπηρεσίες δείτε εδώ.

 

Τρόπος πληρωμών

Η πληρωμές γίνονται αφενός με ηλεκτρονικό τρόπο, μέσω πιστωτικής ή προπληρωμένης τραπεζικής κάρτας πληρωμών, μέσω της υπηρεσίας “Viva”, μέσω της υπηρεσίας “Paypal”, και αφετέρου με κατάθεση σε τραπεζικό λογαριασμό με αναφορά στο όνομα του καταθέτη και την αιτιολογία της κατάθεσης. Εσείς επιλέγετε τον τρόπο πληρωμής που σας εξυπηρετεί καλύτερα. Το startADR υποστηρίζει επίσης και πληρωμή μέσω bitcoin. Στην περίπτωση της πληρωμής σε Bitcoin, τυχόν επιστροφή ή πίστωση χρημάτων υπολογίζεται κατά το χρόνο της επιστροφής με βάση την αξία της υπηρεσίας κατά το χρόνο της πληρωμής, καθώς και την τότε ισοτιμία ευρώ και Bitcoin. Αν η αξία του Bitcoin έναντι του ευρώ έχει αυξηθεί κατά το χρόνο της επιστροφής, τότε αναγνωρίζετε ότι θα λάβετε λιγότερα Bitcoin απ΄όσα πληρώσατε.

 

Δικαιώματα πνευματικής και βιομηχανικής ιδιοκτησίας

Κείμενα, εικόνες, οπτικοακουστικό υλικό, ηχητικό υλικό, γραφικά, φωτογραφίες, σήματα, σχέδια, λογότυπα, συνθήματα (σλόγκαν), καθώς και οι παρόντες όροι χρήσης και η πολιτική προστασίας απορρήτου, αποτελούν ιδιοκτησία του startADR. Απαγορεύεται η με οποιονδήποτε τρόπο, μερική ή ολική, άμεση ή έμμεση, προσωρινή ή μόνιμη αντιγραφή, αναπαραγωγή, μετάδοση, δημοσίευση, διασκευή, προσαρμογή, μετατροπή, μετάφραση, παρουσίασή τους χωρίς την εξουσιοδοτημένη και προηγούμενη γραπτή, ρητή και ειδική συναίνεση του startADR.

 

Αρμόδια δικαστήρια και εφαρμοστέο δίκαιο

Για κάθε διαφορά που τυχόν ανακύψει με το startADR, αρμόδια δικαστήρια για την επίλυση αυτής είναι τα Δικαστήρια της πόλης της Θεσσαλονίκης. Το δίκαιο που θα εφαρμοστεί θα είναι το ελληνικό.

 

Πολιτική προστασίας απορρήτου και προστασίας προσωπικών δεδομένων

 

Τι πρέπει να γνωρίζετε αρχικά για τα προσωπικά δεδομένα

Τα προσωπικά σας δεδομένα προστατεύονται σύμφωνα με τους ορισμούς και τις εγγυήσεις της ελληνικής αλλά και της Ευρωπαϊκής νομοθεσίας. Μέχρι 24 Μαϊου 2018 εφαρμόζεται ο ελληνικός νόμος περί προστασίας των προσωπικών δεδομένων ν. 2472/1997 και η Ευρωπαϊκή Οδηγία 95/46 ΕΚ. Από τις 25 Μαΐου 2018 εφαρμόζεται ευθέως ο Γενικός Κανονισμός Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων ΕΕ 679/2016 (General Data Protection Regulation “GDPR”) και ο ελληνικός νόμος, ο οποίος θα ρυθμίζει ειδικότερα θέματα εθνικής εμβέλειας κατ’ εξουσιοδότηση του ανωτέρω Ευρωπαϊκού Κανονισμού.

 

Ποιά προσωπικά δεδομένα συλλέγουμε

Για τις ανάγκες υποβολής της καταγγελίας σας, την εξουσιοδοτημένη σύνδεσή σας στην ηλεκτρονική πλατφόρμα startODR, αλλά και την εγγραφή σας ως μέλος του startADR συλλέγουμε τα εξής στοιχεία:

  • Όνομα, επώνυμο, πατρώνυμο, επωνυμία επιχείρησης (στην περίπτωση του εμπόρου ή της επιχείρησης), Α.Φ.Μ. και αρμόδια Δ.Ο.Υ. για την ταυτοποίησή σας και την έκδοση των φορολογικών παραστατικών.
  • Ηλεκτρονική διεύθυνση, αριθμός τηλεφώνου σταθερού και κινητού, ταχυδρομική διεύθυνση (οδός, αριθμός, ταχυδρομικός κώδικας, πόλη, χώρα), ιστότοπος (σε περίπτωση εμπόρου, επιχείρησης ή επαγγελματία) για την επικοινωνία μας με εσάς.
  • Προσωπικά δεδομένα μπορεί να υπάρχουν και στα έγγραφα που επισυνάπτατε στην καταγγελία σας ή σε περίπτωση που σας ζητηθεί να μας διαβιβάσετε κάποιο άλλο έγγραφο ή πληροφορία σχετική με την καταγγελία σας.

 

Γιατί επεξεργαζόμαστε τα προσωπικά δεδομένα

Συλλέγουμε και επεξεργαζόμαστε τα προσωπικά σας δεδομένα για την ταυτοποίησή σας. Ειδικότερα για την εγγραφή σας ως μέλος στο startADR και για να μπορέσετε να κάνετε χρήση των ηλεκτρονικών Υπηρεσιών και ειδικά της ηλεκτρονικής πλατφόρμας startODR. Ειδικά για την Υπηρεσία Καταγγελλιών χρειαζόμαστε τις σωστές πληροφορίες έτσι ώστε να τις επικοινωνήσουμε στην άλλη πλευρά αλλά και να έρθουμε σε επαφή μαζί σας. Έτσι, ταυτοποιήστε εσείς και η διαφoρά. Επιπλέον, για να μπορέσετε να ταυτοποιηθείτε ως εξουσιοδοτημένος χρήστης στην ηλεκτρονική πλατφόρμα startODR του startADR και να μπορέσετε να ενημερωθείτε για την καταγγελία που έχετε υποβάλλει εναντίον τρίτου αλλά και το αντίστροφο.

 

Ειδικότερα:

– Για την ταυτοποίηση όλων των εμπλεκόμενων μερών και την επικοινωνία μας μαζί τους.

– Την εξουσιοδοτημένη σύνδεσή σας στην ηλεκτρονική πλατφόρμα startODR.

– Την ηλεκτρονική υποβολή της καταγγελίας στην ηλεκτρονική πλατφόρμα startODR και την ηλεκτρονική επίλυση της διαφοράς.

– Την εγγραφή σας ως μέλος στο startADR.

– Για στατιστικούς σκοπούς και ειδικότερα για τη δημιουργία ετήσιων στατιστικών δελτίων που θα περιέχουν πληροφορίες σχετικά με:

 

α) τον αριθμό των διαφορών και το είδος των καταγγελιών που αφορούσαν αυτές.

β) το ποσοστό των διαφορών που διακόπηκαν χωρίς τελικό αποτέλεσμα (επιτυχές ή ανεπιτυχές).

γ) τον μέσο χρόνο που απαιτήθηκε για την ηλεκτρονική επίλυση των διαφορών που υπεβλήθησαν.

δ) το ποσοστό συμμόρφωσης με το αποτέλεσμα της διαδικασίας.

ε) τυχόν προβλήματα που ανέκυψαν συστηματικά κατά τη διαδικασία επίλυσης των διαφορών για τη διατύπωση σχετικών συστάσεων μελλοντικής αποφυγής αυτών.

 

Η επεξεργασία για τους αμέσως παραπάνω σκοπούς θα λαμβάνει χώρα ανώνυμα.

– Για την δημιουργία υποθέσεων εργασίας που μπορούν να χρησιμοποιηθούν για εκπαιδευτικούς σκοπούς αλλά και την προώθηση των σκοπών του startADR και γενικότερα την προώθηση των εναλλακτικών μεθόδων επίλυσης των διαφορών στην Ελλάδα και το εξωτερικό. Η επεξεργασία και κοινοποίηση θα γίνεται ανώνυμα.

 

Με ποιο τρόπο έχετε πρόσβαση στα προσωπικά δεδομένα

Πρόσβαση στα προσωπικά σας δεδομένα έχετε μέσω της πλατφόρμας του startADR, όπου μπορείτε να συνδεθείτε και να επικαιροποιήσετε, διορθώσετε ή συμπληρώσετε τα προσωπικά σας στοιχεία. Σε περίπτωση ολικής ή μερικής διαγραφής ή παρέμβασης στα βασικά στοιχεία ταυτοποίησή σας (όνομα, επώνυμο, διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, βασικό τηλέφωνο επικοινωνίας), αλλά και σε κάθε άλλη περίπτωση, θα πρέπει να έρθετε σε γραπτή επικοινωνία με το startADR μέσω της διεύθυνσης ηλεκτρονικού του ταχυδρομείου, ώστε να εξετάσουμε το αίτημά σας.

 

Ποιοι έχουν πρόσβαση στα προσωπικά δεδομένα

Πρόσβαση στα προσωπικά σας δεδομένα έχουν μόνο οι εξουσιοδοτημένοι συνεργάτες του startADR, όπου αυτό απαιτείται. Αυτοί δεσμεύονται πλήρως από το νόμο αλλά και από το καθήκον διαφύλαξης του απορρήτου και την τήρηση της εμπιστευτικότητας.

 

Με ποιους μοιραζόμαστε τα προσωπικά δεδομένα

Μόνο στην περίπτωση των ηλεκτρονικών καταγελιών μέσω της πλατφόρμας startODR, μοιραζόμαστε τα στοιχεία σας με την άλλη πλευρά, δηλαδή με το καταγγελόμενο πρόσωπo, έτσι ώστε να σας παρέχουμε τη συγκεκριμένη Υπηρεσία (startODR πλατφόρμα καταγγελιών) του startADR.

 

Για πόσο καιρό διατηρούμε τα προσωπικά δεδομένα

Τα προσωπικά σας δεδομένα διατηρούνται στο αρχείο του startADR για 12 μήνες μετά την περάτωση της διαδικασίας startODR (επιτυχούς ή ανεπιτυχούς) στην περίπτωση της καταγγελίας. Στην περίπτωση της εγγραφής ως μέλους τους startADR ένα χρόνο από τη λήξη της τελευταίας ενεργούς συνδρομής σας. Μετά από αυτό το διάστημα διαγράφονται οριστικά.

 

Με ποιους τρόπους προστατεύουμε τα προσωπικά δεδομένα

Όλα τα δεδομένα τηρούνται σε ηλεκτρονική μορφή. Κατά τη διάρκεια της διατήρησής τους αποθηκεύονται σε διακομιστές όπου εφαρμόζονται όλα τα απαραίτητα τεχνικά και οργανωτικά μέτρα ασφαλείας.

 

Ποια είναι τα δικαιώματά σας ως υποκείμενα των δεδομένων

Ως υποκείμενο των προσωπικών δεδομένων έχετε συγκεκριμένα δικαιώματα, τα οποία σας απονέμει ο GDPR. Συγκεκριμένα έχετε δικαίωμα ενημέρωσης, πληροφόρησης, πρόσβασης στα προσωπικά σας δεδομένα, διόρθωσης, επικαιροποίησης, συμπλήρωσης, εναντίωσης και διαγραφής, δικαίωμα στη «λήθη» και τη φορητότητα.

Το startADR σέβεται και τηρεί στην πράξη τις βασικές αρχές που διέπουν την επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων και συγκεκριμένα την αρχή της διαφάνειας, της λογοδοσίας, της νομιμότητας της επεξεργασίας, του περιορισμού του σκοπού, της ελαχιστοποίησης της επεξεργασίας, της άμεσης ενημέρωσης στην απευκτέα περίπτωση παραβίασης, της προστασίας των προσωπικών δεδομένων κατά το σχεδιασμό και εξ’ ορισμού.

 

Πολιτική cookies και παρόμοιων τεχνολογιών

Το startADR χρησιμοποιεί cookies, τα οποία είναι μικρά αρχεία κειμένου και τα οποία αποθηκεύονται στη συσκευή σας (π.χ. υπολογιστής, «έξυπνο» κινητό τηλέφωνο, ταμπλέτα κλπ.). Με τη χρήση των cookies μπορούμε να αποθηκεύουμε τις ρυθμίσεις σας, οι οποίες αφορούν την είσοδό σας στο startADR, καθώς και να διευκολύνουμε στη χρήση των ηλεκτρονικών υπηρεσιών του startADR, όπου αυτό είναι εφικτό, έτσι ώστε να βελτιώνουμε την εμπειρία σας ως χρήστη των Υπηρεσιών μας. Επίσης, τα cookies μας δίνουν τη δυνατότητα να αναλύουμε τις επιδόσεις των τοποθεσιών μας στον παγκόσμιο ιστό  (web), ενώ για λόγους διαφήμισης χρησιμοποιούνται και cookies τρίτων υπηρεσιών (third-party cookies). Μέσω του προγράμματος περιήγησής σας (browser) μπορείτε να ελέγχετε ποια cookies επιτρέπετε να αποθηκευτούν στη συσκευή σας, να τα αποκλείετε, καθώς και να προβαίνετε στη διαγραφή τους. Οι ρυθμίσεις του προγράμματος περιήγησής σας ενδέχεται να επηρεάσουν την εμπειρία σας με τις Υπηρεσίες μας.